Newsletter
Jesteś na: Strona główna / Urząd Pracy / Pliki do pobrania / Druki do pobrania

Druki

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
SZKOLENIA [4]
oswiadczenie_pracodawcy-gwaranacja_wer_II.pdf.pdf [] OŚWIADCZENIE pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia 170 KB
wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_sudiow_podyplomowych.pdf [170 KB] WNIOSEK o finansowanie kosztów studiów podyplomowych 106 KB
wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_egzaminow_licencji.pdf [106 KB] WNIOSEK o finansowanie kosztów egzaminów, licencji 83 KB
Wniosek_szkolenie_indywidualne.pdf [83 KB] WNIOSEK na szkolenie indywidualne 79 KB
STAŻ [10]
Regulamin_organizacji_stazy_dla_osob_bezrobotnych.pdf [79 KB] Regulamin organizacji staży dla osób bezrobotnych 3.8 MB
wniosek_o_zawarcie_umowy_o_zorganizowanie_stazu.pdf [3.8 MB] WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 282 KB
lista_obecnosci_POKL.pdf [282 KB] LISTA OBECNOŚCI - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki 214 KB
lista_obecnosci_FP.pdf [214 KB] LISTA OBECNOŚCI - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy 203 KB
wniosek_o_udzielenie_dni_wolnych.pdf [203 KB] WNIOSEK o udzielenie dni wolnych - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy 44 KB
wniosek_o_udzielenie_dni_wolnych.pdf [44 KB] WNIOSEK o udzielenie dni wolnych - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki 58 KB
sprawozdanie_z_przebiegu_stazu.pdf [58 KB] SPRAWOZDANIE z przebiegu stażu - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy 48 KB
opinia_organizatora.pdf [48 KB] OPINIA - umowa podpisana w ramach środków Funduszu Pracy 38 KB
sprawozdanie_z_przebiegu_stazu.pdf [38 KB] SPRAWOZDANIE z przebiegu stażu - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki 55 KB
opinia_organizatora.pdf [55 KB] OPINIA - umowa podpisana w ramach środków PO Kapitał Ludzki 45 KB
BEZROBOTNI [4]
Wzor_zaswiadczenia.pdf [45 KB] ZAŚWIADCZENIE na potrzeby wypłaty dodatku aktywizacyjnego /dotyczy wyłącznie osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych/ 116 KB
wniosek_dodatek_aktywizacyjny.pdf [116 KB] WNIOSEK o ustalenie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego /dotyczy wyłącznie osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych/ 151 KB
Informacja_osoby_bezrobotnej_o_podjeciu_pracy.pdf [151 KB] INFORMACJA osoby bezrobotnej o podjęciu pracy 123 KB
Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf [123 KB] WNIOSEK o wydanie zaświadczenia 49 KB
PRACE INTERWENCYJNE [6]
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.pdf [49 KB] Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 414 KB
Wniosek_o_refundacje_kosztow_w_ramach_prac_interwencyjnych.pdf [414 KB] Wniosek o refundację kosztów w ramach prac interwencyjnych 223 KB
Regulamin_organizowania_i_finansowania_prac_interwencyjnych.pdf [223 KB] REGULAMIN organizowania i finansowania prac interwencyjnych 237 KB
wniosek_o_organizacje_miejsca_pracy_w_ramach_prac_interwencyjnych.pdf [237 KB] Wniosek o organizację miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych 265 KB
Oswiadczenia_o_pomocy_de_minimis.pdf [265 KB] Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis 135 KB
zgloszenie_krajowej_oferty_pracy.pdf [135 KB] ZGŁOSZENIE krajowej oferty pracy 234 KB
DOTACJA (dla bezrobotnych) [3]
DOTACJA-regulamin20141009.pdf [234 KB] REGULAMIN przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej 156 KB
WARUNKI_i_zasady_przyznawania_jednorazowych_srodkow.pdf [156 KB] WARUNKI i zasady przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności 184 KB
WNIOSEK_o_przyznanie_jednorazowych_srodkow_na_podjecie_dzialalnosci.pdf [184 KB] WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności 260 KB
REFUNDACJA (dla pracodawców) [6]
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.pdf [260 KB] Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 414 KB
WNIOSEK_o_przyznanie_refundacji_kosztow_wyposazenia.pdf [414 KB] WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 261 KB
WARUNKI_i_tryb_uzyskania_refundacji_kosztow_wyposazenia.pdf [261 KB] WARUNKI i tryb uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 188 KB
Oswiadczenia_o_pomocy_de_minimis.pdf [188 KB] Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis 135 KB
REGULAMIN_doposazenie_stanowiska_pracy.pdf [135 KB] REGULAMIN przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 242 KB
zgloszenie_krajowej_oferty_pracy.pdf [242 KB] ZGŁOSZENIE krajowej oferty pracy 234 KB
POŚREDNICTWO PRACY [4]
2014_01_07_pouczenie.pdf [234 KB] POUCZENIE dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - (aktualizacja 03.01.2014) 179 KB
2014_01_07_oswiadczenie.pdf [179 KB] OŚWIADCZENIE o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armienii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy - nowy druk (aktualizacja 03.01.2014) 350 KB
zgloszenie_krajowej_oferty_pracy.pdf [350 KB] ZGŁOSZENIE krajowej oferty pracy 234 KB
oferta_pracy.doc [234 KB] ZGŁOSZENIE krajowej oferty pracy - aktywny druk do wypełniania 56 KB
NIEPEŁNOSPRAWNI [12]
wniosek_o_udzielenie_dni_wolnych.pdf [56 KB] WNIOSEK o udzielenie dni wolnych - umowa podpisana w ramach środków PFRON 73 KB
opinia_organizatora.pdf [73 KB] OPINIA - umowa podpisana w ramach środków PFRON 116 KB
lista_obecnosci.pdf [116 KB] LISTA OBECNOŚCI - umowa podpisana w ramach środków PFRON 203 KB
Dotacja_PFRON_regulamin.pdf [203 KB] REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 513 KB
Wn-O_wniosek_na_podjecie_dzial_gosp_PFRON_zalaczniki.pdf [513 KB] WNIOSEK osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Wn-O) 206 KB
Regulamin_przyznawania_ze_srodkow_pforn_zwrotu_kosztow_wyposazenia_stanowiska_pracy_osoby_niepelnosprawnej.pdf [206 KB] REGULAMIN przyznawania ze środków PFRON zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1.83 MB
WNIOSEK_Wn-w_CZ.2.pdf [1.83 MB] WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Wn-W część II) 55 KB
WNIOSEK_Wn-W_CZ._1.pdf [55 KB] WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Wn-W część I) 191 KB
nowy_wniosek_stazowy.pdf [191 KB] WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, finansowanych ze środków PFRON 118 KB
wniosek_prace_int_PFRON_21.12.2011.pdf [118 KB] WNIOSEK o organizację miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych z PFRON 127 KB
Formularz_o_otrzymanej_pomocy_publicznej.pdf [127 KB] FORMULARZ o otrzymanej pomocy publicznej - załącznik do wniosku Wn-O, Wn-W oraz do wniosku o organizację miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych 303 KB
ROBOTY PUBLICZNE [3]
WNIOSEK_o_organizacje_miejsca_pracy_w_ramach_robot_publicznych.pdf [303 KB] WNIOSEK o organizację miejsca pracy w ramach robót publicznych 236 KB
Wniosek_o_refundacje_roboty_publiczne.pdf [236 KB] WNIOSEK o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 256 KB
Regulamin_organizowania_i_finansowania_robot_publicznych.pdf [256 KB] REGULAMIN organizowania i finansowania robót publicznych 1.78 MB
POMOC BEZROBOTNYM W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO [2]
POMOC_W_SPLACIE_KREDYTU_MIESZKANIOWEGO_wniosek_2009-09-11.pdf [1.78 MB] WNIOSEK o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego 111 KB
POMOC_W_SPLACIE_KREDYTU_MIESZKANIOWEGO_oswiadczenie_banku-2009-08-10.pdf [111 KB] OŚWIADCZENIE instytucji kredytującej 86 KB
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE [2]
Wniosek_w_sprawie_organizacji_prac_spolecznie_uzytecznych.pdf [86 KB] WNIOSEK w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 74 KB
Wniosek_o_refundacje_kwoty_swiadczen_pienieznych_wyplaconych_osobom_uprawnionym_z_tytulu_wykonywania_prac_spolecznie_uzytecznych.pdf [74 KB] WNIOSEK o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 74 KB
Projekt 6.1.1 "Drogowskaz do zatrudnienia" [7]
deklaracja.pdf [74 KB] Deklaracja uczestnictwa w projekcie 189 KB
OPINIA_Drogowskaz-do-zatrudnienia.pdf [189 KB] OPINIA - dot. umowy w ramach Projektu "Drogowskaz do zatrudnienia" 172 KB
WNIOSEK-O-UDZIELENIE-DNI-WOLNYCH_Drogowskaz-do-zatrudnienia.pdf [172 KB] WNIOSEK o udzielenie dni wolnych - dot. umowy w ramach Projektu "Drogowskaz do zatrudnienia" 199 KB
LISTAOBECNOSCI-Drogowskaz-do-zatrudnienia.pdf [199 KB] LISTA OBECNOŚCI - umowa podpisana w ramach Projektu "Drogowskaz do zatrudnienia" 319 KB
Regulamin_Projektu_Drogowskaz_do_zatrudnienia.pdf [319 KB] Regulamin Projektu Drogowskaz do zatrudnienia 3.08 MB
oswiadczenie_o_rezygnacji_udzialu_w_projekcie.pdf [3.08 MB] Oświadczenie o rezygnacji udziału w projekcie 205 KB
formularz_rekrutacyjny.pdf [205 KB] Formularz rekrutacyjny 220 KB
Dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników [2]
wniosek_o_dofinansowanie_z_FP_kosztow_szkolenia_pracownikow.doc [220 KB] Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy 85 KB
Ustawa_o_szczegolnych_roziwazaniach.pdf [85 KB] Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 740 KB
Bon stażowy [5]
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.pdf [740 KB] Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 414 KB
Regulamin_organizacji_stazy_dla_osob_bezrobotnych.pdf [414 KB] Regulamin organizacji staży dla osób bezrobotnych 3.8 MB
wniosek_o_przyznanie_bonu_stazowego.pdf [3.8 MB] Wniosek o przyznanie bonu stażowego 296 KB
wniosek_o_zawarcie_umowy_o_zorganizowanie_stazu_w_ramach_bonu_stazowego.pdf [296 KB] Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego 283 KB
Oswiadczenia_o_pomocy_de_minimis.pdf [283 KB] Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis 135 KB
Bon szkoleniowy [3]
Regulamin_bon_szkoleniowy.pdf [135 KB] Regulamin bonu szkoleniowego 215 KB
Wniosek_o_przyznanie_bonu_szkoleniowego.pdf [215 KB] Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 55 KB
Wniosek_o_przyznanie_finansowania_dojazdu_i_zakwaterowania.pdf [55 KB] Wniosek o przyznanie finansowania dojazdu i zakwaterowania 25 KB
Krajowy Fundusz Szkoleniowy [4]
Oswiadczenie_dotyczace_pomocy_de_minimis.pdf [25 KB] Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis 363 KB
Formularz.pdf [363 KB] Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 287 KB
Regulamin_KFS.pdf [287 KB] Regulamin KFS 428 KB
Wniosek.pdf [428 KB] Wniosek KFS 299 KB
Zapraszamy
Zastrzeżenia prawne | Aktualności | Przetargi | Linki | Kontakt | Do ulubionych | Mapa witryny
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM