Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23; 43-200 Pszczyna; tel. 32 2104720
www: pszczyna.praca.gov.pl

Informacje dla bezrobotnych

Zgodnie z Art 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy( tekst jedn. z 2008 Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych polega na pomocy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na: 

Usługi poradnictwa zawodowego realizowane są zgodnie z następującymi zasadami:

Zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym. Zajęcia grupowe prowadzone są z zakresu:

Grafika : drukuj :: nie drukuj ::